Regulamin "Challenge Lato 2014"

Regulamin » Regulamin "Challenge Lato 2014"

Data dodania:2014,04,29

REGULAMIN TURNIEJU „CHALLENGE LATO  2014”

 

 1. Organizatorem rozgrywek jest KT „CROSS”.
 2. Uczestnicy Challenge zobowiązani są do zaangażowania się w sportową rywalizację oraz przestrzegania zasad gry fair play .
 3. Rozgrywki prowadzone będą w terminie od dnia 01.05.2014 do dnia 30.10.2014 tylko i wyłącznie na kortach KT „CROSS”,a finał odbędzie się w dniach         29-30.10.2014
 4. Zgłoszenia do rozgrywek przyjmowane są w biurze organizatora po uiszczeniu opłaty wpisowej w wysokości 0 zł.
 5. Opłata dla zawodników rozgrywających mecz w ramach turnieju jest zgodna z obowiązującym cennikiem. Opłatę za rozegrany mecz uiszczają wspólnie dwaj rywale.
 6. Na każdy mecz jest zarezerwowane 2 godz.
 7. Mecze rozgrywane są do dwóch wygranych setów. Przy stanie 1:1 trzeci set tie-break do 10 punktów. Obowiązują przepisy PZT.
 8. Zawodnik wyzywający ma obowiązek dostarczenia na mecz nowych piłek tenisowych dowolnej firmy.
 9. Kolejność zawodników na rozpoczęcie turnieju ustalania jest na podstawie losowania przeprowadzonego w dniu 28.04.2014.
 10. Nowy zawodnik może zgłosić się do rozgrywek w każdym momencie ich trwania, nie później jednak niż  10.09.2014 r, rozpoczynając swój start od miejsca ostatniego.
 11. Podczas trwania turnieju prowadzone są : lista miesięczna dotyczące ilości rozegranych spotkań i lista główna.
 12. Lista miesięczna uaktualniana jest pierwszego dnia każdego miesiąca.
 13. Lista główna rankingowa uaktualniana jest w trybie ciągłym.
 14. W turnieju obowiązują handicapy przyznawane według następujących zasad:
  • przy różnicy pomiędzy zawodnikami powyżej 15 lat, starszy zawodnik otrzymuje 15-0 w każdym gemie i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 2-0,
  • przy różnicy wieku pomiędzy zawodnikami powyżej 30 lat starszy zawodnik otrzymuje w każdym gemie 30-15 i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 3-0.
  • przy rywalizacji kobieta – mężczyzna, kobieta otrzymuje w każdym gemie 15-0
   i rozpoczyna ewentualny tie break od stanu 0-0.
  • zawodnik starszy lub kobieta może dobrowolnie zrezygnować z handicapu jeżeli uzna, że nie chce z niego korzystać.
 15. Każdy mecz, zanim zostanie ustalony jego termin, powinien być zgłoszony do organizatora
  i zapisany na liście kolejności wyzwań.
 16. Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznania się z „listą wyzwań” przynajmniej raz na tydzień.
 17. Każdy zawodnik będący na liście może „wyzwać” na mecz zawodnika będącego o max 3 miejsca wyżej. W przypadku gdy wszyscy trzej zawodnicy są zaangażowani w rozgrywanie meczy challengowych, zawodnik ma prawo „wyzwać: czwartego zawodnika nad nim. Jeżeli ten zawodnik również jest zaangazowany w rozgrywanie meczy ma prawo wyzwać zawodnika będącego o max 5 miejsc wyżej, itd. W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce, a przegrany przesuwa się o jedno miejsce w dół, natomiast w przypadku przegranej pozostaje na swoim miejscu.
 18. W przypadku braku terminu dla obydwu graczy, zawodnik „wyzywany’ ma obowiązek dostosować się do terminu podanego przez zawodnika „wyzywającego”.
 19. Jeżeli mecz nie odbędzie się w terminie 5 dni od daty „wyzwania” z winy „wyzywanego” lub „wyzwanego” oddaje on mecz walkowerem.
 20. Zawodnicy mają obowiązek ustalenia daty i godziny meczu oraz zarezerwowania kortu w ciągu 24 godzin od momentu „wyzwania”, w przeciwnym razie wyzwanie zostanie anulowane. Jeżeli zawodnik „wyzwany” nie może umówić się na mecz w jakimkolwiek terminie w ciągu pięciu dni lub nie ma możliwości skontaktowania się z nim, zawodnik wyzywający ma obowiązek zgłosić ten fakt  u organizatorów. Po potwierdzeniu przez organizatorów braku możliwości skontaktowania się z zawodnikiem ‘wyzywanym”, zawodnik „wyzywany” przegrywa mecz i oddaje pozycję na liście rankingowej walkowerem.
 21. Zawodnik umówiony na mecz nie może umówić się na żaden inny mecz w ramach turnieju aż do momentu rozstrzygnięcia już wpisanego na „listę wyzwań” pojedynku.
 22. Zawodnicy mają obowiązek rozegrać mecz w okresie 24 godzin od momentu jego rozpoczęcia.
 23. Zawodnicy mają obowiązek niezwłocznie po zejściu z kortu zgłosić wynik organizatorowi i podpisać wypełnioną przez organizatora „kartę meczu”, moment ten będzie uznany za zakończenie meczu.
 24. Zawodnicy mogą „wyzwać” i mogą być „wyzwani” po upłynięciu 1 godziny po zakończonym meczu.
 25. Na zakończenie sezonu letniego rozgrywany jest turniej Masters, w którym weźmie udział 4 najwyżej sklasyfikowanych na liście głównej challenga zawodników.
 26. Uczestnicy biorą udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność.
 27. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w trakcie trwania rozgrywek.
 28. Jakiekolwiek spory lub roszczenia wynikające z niniejszego regulaminu lub z nim związane, które nie zostaną rozstrzygnięte polubownie, zostaną rozpoznane i rozstrzygnięte przez organizatora.