Korty

Regulamin » Korty

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KORTÓW

 

 1. Prawo do korzystania z kortów mają osoby posiadające stałą rezerwację lub opłacony bilet wstępu i mogą z nich korzystać jedynie w okresie rezerwacji wynikającym ze stałej rezerwacji lub opłaconego biletu, określonym jako czas od godz. do godz.
   
 2. Korty mogą być wykorzystywane jedynie do gry w tenisa oraz prowadzenia zajęć nauki gry w tenisa.
   
 3. Osoby korzystające z kortów w celach opisanych w pkt. 2 obowiązuje obuwie tenisowe.
   
 4. Okres rezerwacji obejmuje również szczotkowanie kortów za co odpowiedzialna jest osoba dokonująca rezerwacji. Okres rezerwacji może zostać skrócony jedynie w przypadku gdy korzystanie z kortów nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od rezerwującego (np. opady deszczu, awaria oświetlenia, itp.).
   
 5. Niedopuszczalne jest używanie na kortach wulgarnego słownictwa, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz niesportowe zachowanie.
   
 6. Każdy korzystający z kortów ma prawo do korzystania z szatni, toalety bez dodatkowych opłat.
   
 7. W przypadku niestosowania się do niniejszego regulaminu gospodarz kortów ma prawo do interwencji, łącznie z nakazem opuszczenia kortów.
   
 8. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niezawinione przez siebie wypadki na terenie kortów, a także za rzeczy zagubione przez korzystających z kortów.
   
 9. Grający przebywają na korcie na własne ryzyko i odpowiedzialność.
   
 10. Korzystanie z Kortów Tenisowych „Cross”, jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.